Startpagina / SERVICEVOORWAARDEN
Deze website wordt beheerd door Uoni. Door de hele site, de termen “wij”, “ons” en “onze” verwijzen naaruoni.com.uoni.com biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, hulpmiddelen en diensten die beschikbaar zijn op deze site aan u, de gebruiker, op voorwaarde van uw aanvaarding van alle bepalingen, voorwaarden, beleid en mededelingen hier vermeld.

Door het bezoeken van onze site en / of de aankoop van iets van ons, je bezighouden met onze “Service” en ga ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ( “Voorwaarden”, “Voorwaarden”), met inbegrip van de aanvullende bepalingen, voorwaarden en beleid hierin wordt genoemd en / of via een hyperlink beschikbaar. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, met inbegrip van maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, handelaars en / of medewerkers van de inhoud.

Lees deze voorwaarden zorgvuldig voordat toegang tot of het gebruik van onze website. Door de toegang tot of het gebruik van een deel van de site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden en bepalingen. Als je niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, dan kunt u geen toegang tot de website of gebruik maakt van diensten. Als deze voorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze voorwaarden en bepalingen.

Alle nieuwe functies of gereedschappen die worden toegevoegd aan de huidige winkel zijn tevens onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina. Wij behouden ons het recht voor om de update, wijziging of enig deel van deze voorwaarden en bepalingen te vervangen door het plaatsen van updates en / of wijzigingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website naar aanleiding van de bekendmaking van eventuele wijzigingen betekent acceptatie van deze wijzigingen.

DEEL 1 - ONLINE STORE VOORWAARDEN

Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, verklaart u dat u ten minste de leeftijd van meerderheid in uw woonland, of dat je meerderjarig bent in uw land van verblijf en u heeft ons toestemming gegeven om het even welk van zodat uw minderjarige ten laste van deze site te gebruiken.
U mag geen gebruik maken van onze producten voor illegale of ongeoorloofde doeleinden noch mag u, in het gebruik van de dienst, in strijd met de wet in uw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot wetten op het auteursrecht).
Je mag geen wormen of virussen of code van een destructieve aard verzenden.
Een inbreuk op of schending van een van de voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw diensten.

DEEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht om te weigeren service aan iedereen om welke reden dan ook op elk gewenst moment.
U begrijpt dat uw inhoud (niet met inbegrip van credit card informatie), ongecodeerd kan worden overgedragen en omvatten (a) overdracht via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen en aanpassingen aan de technische vereisten van netwerken of apparaten. Credit card informatie wordt altijd versleuteld tijdens de overdracht over netwerken.
U stemt ermee in niet te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of enig deel van de Dienst, gebruik van de Dienst of de toegang tot de Service of een contact op de website waarmee de dienst wordt verricht te exploiteren, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons .
De titels die in deze overeenkomst zijn opgenomen voor het gemak en zal niet beperkt of anderszins aangetast deze Voorwaarden.

DEEL 3 - juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie

Wij zijn niet verantwoordelijk als ter beschikking gestelde informatie op deze site is niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en dient niet te worden beschouwd of worden gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder overleg met primaire, nauwkeuriger, meer volledige of meer tijdige bronnen van informatie. Het vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie, per se, is niet actueel en is uitsluitend bedoeld voor uw referentie. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we hebben geen verplichting om alle informatie op onze site. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid om de monitor veranderingen op onze site.

DEEL 4 - Wijzigingen in de service en prijzen

De prijzen voor onze producten zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.
Wij behouden ons het recht voor op elk moment om de Dienst (of een deel of inhoud daarvan) zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment wijzigen of te beëindigen.
We zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor een wijziging, prijs verandering, schorsing of intrekking van de dienst.

DEEL 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten kan uitsluitend online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten hebben een beperkte hoeveelheden en zijn afhankelijk van de terugkeer of uitwisseling alleen volgens onze Return Policy.
We hebben alles in het werk om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen weer te geven zo nauwkeurig mogelijk gemaakt. We kunnen niet garanderen dat uw computer monitor weergave van elke kleur nauwkeurig zal zijn.
Wij behouden ons het recht, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictie. Wij kunnen dit recht uit te oefenen op een case-by-case basis. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of de prijsstelling van producten zijn onderhevig aan veranderingen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving, naar eigen goeddunken van ons. Wij behouden ons het recht voor om een ​​product op elk gewenst moment te beëindigen. Elk aanbod voor een product of dienst gedaan op deze site is vrij van verbood.
We garanderen niet dat de kwaliteit van de producten, diensten, informatie of ander materiaal gekocht of verkregen door u uw verwachtingen voldoet of dat eventuele fouten in de service zullen worden gecorrigeerd.

DEEL 6 - de nauwkeurigheid van de facturering en ACCOUNTINFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor elke bestelling die u plaatst bij ons te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, te beperken of gekochte per persoon, per huishouden of per bestelling hoeveelheden te annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen van of onder dezelfde klant rekening, dezelfde creditcard, en / of orders die dezelfde facturering en / of verzendadres bevatten. In het geval dat we een verandering in of een bestelling te annuleren, kunnen we proberen om u op de hoogte contact opnemen met de e-mail en / of factuuradres / telefoonnummer dat op het moment dat de order is geplaatst. Wij behouden ons het recht voor om te beperken of te verbieden bestellingen die, naar eigen oordeel, lijken door dealers, resellers en distributeurs te worden geplaatst.

U stemt ermee in om de huidige, volledige en nauwkeurige aankoop en accountgegevens voor alle aankopen in onze winkel te bieden. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, met inbegrip van uw e-mailadres en credit card nummers en vervaldata te updaten, zodat wij uw transacties en contact met u kunt invullen als dat nodig is.

Voor meer informatie kunt u onze Return Policy.

DEEL 7 - Optionele TOOLS

Wij kunnen u voorzien van toegang tot de hulpprogramma's van derden waarover wij geen beeldscherm en enkele controle, noch input.
U erkent en aanvaardt dat wij de toegang tot dergelijke instrumenten “zoals het is” en “zoals beschikbaar” zonder enige garanties, voorstellingen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder goedkeuring. Wij zullen geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiend uit of verband houden met uw gebruik van de optionele tools van derden te hebben.
Elk gebruik door u van de optionele instrumenten aangeboden via de site is geheel op eigen risico en discretie en je moet ervoor zorgen dat u bekend bent met en goedkeuren van de voorwaarden waaronder hulpmiddelen worden verstrekt door de betreffende externe provider (s).
We kunnen in de toekomst ook nieuwe services en / of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe hulpmiddelen en middelen). Dergelijke nieuwe functies en / of diensten zijn ook onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

Sectie 8 - Links van derden

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze service kunnen materialen van derden omvatten.
Links van derden op deze site kunnen u leiden naar websites van derden die niet bij ons zijn aangesloten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we garanderen niet en hebben geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor externe materialen of websites, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.
We zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade of schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties die zijn gemaakt in verband met de websites van derden. Bekijk het beleid en de praktijken van de derde partijen en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u deelneemt aan een transactie. Klachten, claims, bezorgdheid of vragen met betrekking tot producten van derden moeten naar de derde partij worden gericht.

Paragraaf 9 - Opmerkingen van de gebruiker, feedback en andere inzendingen

Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen verstuurt (bijvoorbeeld vermeldingen) of zonder een verzoek van ons stuur je creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen, al dan online, per e-mail, per post of anderszins (Collectief, 'Opmerkingen'), gaat u ermee akkoord dat we op elk moment zonder beperking, bewerking, kopiëren, publiceren, verspreiden, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken op alle opmerkingen die u aan ons doorstuurt. Wij zijn en zijn niet verplicht (1) om eventuele opmerkingen in vertrouwen te handhaven; (2) om compensatie te betalen voor alle opmerkingen; of (3) om opmerkingen te reageren.
We kunnen, maar zijn niet verplicht om inhoud te bewaken, te bewerken, te bewerken of te verwijderen die we in onze exclusieve discretie bepalen, onwettig, beledigend, bedreigend, farmous, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend of overtreden van het intellectuele eigendom van elke partij of deze algemene voorwaarden .
U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen enkel recht op een derde partij, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten overtreden. U bent het er verder mee eens dat uw opmerkingen niet farmous of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevatten of een computervirus of andere malware bevatten die op enigerlei wijze van invloed kan zijn op de werking van de service of een gerelateerde website. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, doen alsof u iemand anders dan uzelf bent of anderszins misleidt of derden met betrekking tot de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent uitsluitend verantwoordelijk voor opmerkingen die u maakt en hun nauwkeurigheid. We nemen geen verantwoordelijkheid en nemen geen aansprakelijkheid aan voor alle opmerkingen die door u of een derde partij worden geplaatst.

Sectie 10 - Persoonlijke informatie

Uw indiening van persoonlijke informatie via de winkel wordt beheerst door ons privacybeleid.

Sectie 11 - Fouten, onnauwkeurigheden en omissies

Af en toe kunnen er informatie over onze site zijn of in de service die typografische fouten, onnauwkeurigheden of omissies bevat die kunnen betrekking hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, productverzendkosten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of nalatigheden te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of de bestellingen te annuleren, indien informatie in de service of op een gerelateerde website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving onnauwkeurig is (inclusief nadat u uw bestelling hebt ingediend) .
We ondernemen geen enkele verplichting om informatie in de service of op een gerelateerde website, inclusief zonder beperking, prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wetgeving, te wijzigen, te wijzigen. Geen opgegeven update of vernieuwingsdatum die wordt toegepast in de service of op een gerelateerde website, moet worden ondernomen om aan te geven dat alle informatie in de service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de algemene voorwaarden, bent u verboden de plaats of de inhoud van de plaats te gebruiken: (a) voor een onwettig doel; (b) om anderen te vragen om te presteren of deel te nemen aan onwettige handelingen; (c) om de voorschriften van internationale of Ierland, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) om te schenden of in strijd met onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) het lastigvallen, misbruik, belediging, schade, belediging, laster, ongelijk, intimidatie of discrimineren op basis van gender, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale oorsprong of handicap; (f) om valse of misleidende informatie in te dienen; (g) om virussen of een ander type kwaadwillende code te uploaden of te verzenden of op welke manier dan ook of kan worden gebruikt die van invloed is op de functionaliteit of de werking van de service of van een gerelateerde website, andere websites of internet; (h) de persoonlijke informatie van anderen verzamelen of volgen; (i) op ​​spam, Phish, Pharm, voorwendsel, spin, kruipen of schraap; (j) voor elk obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingsfuncties van de service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de service of een gerelateerde website te beëindigen om een ​​van de verboden gebruik te schenden.

Artikel 13 - Disclaimer van garanties; BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

We garanderen niet, vertegenwoordigen of garanderen dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutvrij is.
We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de service, nauwkeurig of betrouwbaar zijn.
U stemt ermee in dat we van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd van tijd kunnen verwijderen of de service op elk moment annuleren, zonder kennisgeving aan u.
U stemt er uitdrukkelijk akkoord dat uw gebruik van of onvermogen om te gebruiken, de service op uw enige risico is. De service en alle producten en diensten die aan u zijn afgeleverd via de Service zijn (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) verstrekt 'zoals' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige weergave, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, ofwel Express of Impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verkoopbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
In geen geval zullen wij, onze directeuren, officieren, werknemers, partners, agenten, aannemers, stagiairs, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor eventuele verwonding, verlies, claim of directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale, of Consequentiële schade van welke aard dan ook, zonder beperking verloren winst, verloren omzet, verloren besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of vergelijkbare schade, op basis van contract, daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, die voortvloeit uit uw Gebruik van een van de dienst of alle producten die via de Service wordt verkregen, of voor elke andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de service of elk product, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of omissies in eventuele inhoud, of een Verlies of beschadiging van elke vorm die is gemaakt als gevolg van het gebruik van de service of inhoud (of product) geplaatst, verzonden, of anderszins beschikbaar zijn via de dienst, zelfs indien geadviseerd van hun mogelijkheid. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of de beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade, in dergelijke staten of rechtsgebieden niet toestaan, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan.

SECTIE 14 - Vrijwaring

U stemt ermee in om onschadelijke VS en onze ouder, dochterondernemingen, partners, partners, officieren, bestuurders, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiairs en werknemers, onschadelijk te maken, inclusief redelijk De vergoedingen van advocaten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeien uit uw schending van deze algemene voorwaarden of de documenten die zij door verwijzing zijn opgenomen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

Sectie 15 - Scheidbaarheid

In het geval dat een bepaling van deze bepalingen en voorwaarden is vastgesteld om onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar te zijn, is een dergelijke bepaling desondanks volledig afdwingbaar voor het toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en wordt het niet-afdwingbare deel geacht te worden afgesneden van deze voorwaarden en Voorwaarden, dergelijke vaststelling heeft geen invloed op de geldigheid en uitvoerbaarheid van eventuele resterende bepalingen.

Sectie 16 - Beëindiging

De verplichtingen en passiva van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn gemaakt, overleven de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden.
Deze algemene voorwaarden zijn effectief, tenzij en tot beëindigd door u of ons. U kunt deze algemene voorwaarden op elk moment beëindigen door ons op de hoogte te stellen dat u niet langer onze services wilt gebruiken, of wanneer u ophoudt met behulp van onze site.
Indien in ons enige oordeel dat u faalt, of we vermoeden dat u hebt gefaald, om te voldoen aan elke term of verstrekking van deze algemene voorwaarden, kunnen we deze Overeenkomst op elk moment zonder kennisgeving beëindigen en u aansprakelijk blijft voor alle verschuldigde bedragen naar en inclusief de datum van beëindiging; en / of dienovereenkomstig kunnen u uw toegang tot onze diensten (of een deel daar van) ontkennen.

Sectie 17 - Volledige overeenkomst

Het falen van ons om elk recht of het verstrekken van deze algemene voorwaarden uit te oefenen of te handhaven, is geen afstand van dergelijk recht of voorziening.
Deze algemene voorwaarden en alle beleids- of bedrijfsregels die door ons op deze site worden gepost of met betrekking tot de service vormt de volledige overeenkomst en het begrip tussen u en ons en regelen uw gebruik van de service, vervangt alle voorafgaande of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen , hetzij mondeling of geschreven, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele eerdere versies van de algemene voorwaarden).
Eventuele dubbelzinnigheden in de interpretatie van deze algemene voorwaarden worden niet opgevat tegen de opstelfeest.

RUBRIEK 18 - TOEVOEGINGSRECHT

Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u aanbieden, worden bestuurd door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Ierland.


Sectie 19 - Wijzigingen in Algemene voorwaarden

U kunt de meest recente versie van de algemene voorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken.
We behouden ons het recht voor, naar onze eigen goeddunken, om een ​​deel van deze algemene voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen in onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om periodiek onze website te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot onze website of de service na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze algemene voorwaarden vormt de aanvaarding van die wijzigingen.

SECTIE 20 - Contactgegevens

Vragen over de algemene voorwaarden moeten aan ons worden verzonden bij Service@uoni.jp